Square root
VBT
Calculator
magnet

Cẩm V

14 tháng 9 2021 07:28

câu hỏi

Na20 + H20 -) NaOh Al203 + HCl -) ALCL3 + H2O Cao + So3 -) Caso4


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

14 tháng 11 2022 13:36

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Phản ứng hóa học Bài giải chi tiết: Na2O + H2O -> 2NaOH Al2O3 + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2O CaO + SO3 -> CaSO4 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 8 gam CuO vào 200 gam dung dịch HCl 10,95% thu được dung dịch A. Tính C% các chất có trong dung dịch A

9

Được xác nhận