Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh L

09 tháng 11 2019 23:38

câu hỏi

na+o2


1

2


Pun Ú

11 tháng 11 2019 11:39

4Na +O2 -->2Na2O

Phạm T

18 tháng 11 2019 15:28

Na+O2---->Na2O

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi nguyên tố trong hợp chất Fe2O3 (Sắt (III) oxit)?

1

Được xác nhận