Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm H

13 tháng 11 2020 05:47

câu hỏi

Na lá một học sinh xuất sắc 3 năm liền . Nhưng từ khi học lớp 4 ,kết quả học tập càng yếu đi. Nếu bạn là Na bạn sẽ làm cách nào


16

5


Phạm H

13 tháng 11 2020 05:49

Cũng có rất nhiều bạn gặp phải tình huống này.

Phạm H

13 tháng 11 2020 05:50

Các bạn sẽ làm cách nào?

Phạm H

13 tháng 11 2020 05:51

Nhớ trả lời nhé!

Hien N

06 tháng 1 2021 12:03

cố gắng học cho tốt

Nguyễn L

03 tháng 2 2021 02:32

mình sẽ cố gắng hết sức để tiến bộ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật.

22

Lihat jawaban (4)