Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê M

04 tháng 12 2022 11:08

câu hỏi

Na có 100 con cá.Na bán 48 con cá.Na còn bao nhiêu con cá?

Na có 100 con cá.Na bán 48 con cá.Na còn bao nhiêu con cá?


15

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

04 tháng 12 2022 11:28

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Lê M,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 52 con cá<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Số cá Na còn lại là:</p><p>100 - 48 = 52 (con cá)</p><p>Đáp số 52 con cá<br>Kết luận: đáp án chính xác là 52 con cá<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Lê M, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 52 con cá

Bài giải chi tiết:
Số cá Na còn lại là:

100 - 48 = 52 (con cá)

Đáp số 52 con cá
Kết luận: đáp án chính xác là 52 con cá
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập 3.4: Tính nhẩm: b) 5. 2022

6

Được xác nhận