Square root
VBT
Calculator
magnet

Cáo M

04 tháng 10 2021 04:17

câu hỏi

N2+O2-->N2O3


7

1


Tạ H

04 tháng 10 2021 08:59

2N2+3O2---->2N2O3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Propan có PTHH là C3H8, khi cháy tạo ra khí cabon điôxit và hơi nước toả nhiều nhiệt. Viết PTHH biểu diễn sự cháy

0

Lihat jawaban (1)