Square root
VBT
Calculator
magnet

Enity H

13 tháng 9 2021 14:31

câu hỏi

Nếutrái đất mất trọng lực thì sao?


21

3


Kaitokit K

17 tháng 9 2021 09:12

nếu trái đất bị mất trọng lực mọi thứ sẽ bay lên chơi mọi thứ đã ghim xuống đất như cây

Nam N

01 tháng 10 2021 02:21

tất cả bay lên bầu trời

Tanjirou T

03 tháng 10 2021 02:22

i can fly in the sky

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vì sao nước biển lại mặm?

0

Lihat jawaban (1)