Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen T

16 tháng 1 2020 05:59

câu hỏi

nêu ý nghĩa của truyện con hổ có nghĩa


0

1


Khải T

16 tháng 1 2020 12:06

truyện Con hổ có nghĩa thuộc loại truyện hư cấu, trong đó dùng một số biện pháp nghệ thuật quen thuộc là mượn chuyện loài vật để nói chuyện con người nhằm đề cao ân nghĩa trọng đạo làm người

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 2. Rễ siêng không ngại đất nghèo Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù.. Trong hai cầu thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Chỉ rõ và cho biết tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ đó? (1 điểm)

0

Lihat jawaban (1)