Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

11 tháng 5 2021 12:16

câu hỏi

nêu vai trò của lớp ôdôn


12

1


Đặng T

13 tháng 5 2021 00:53

ngăn cản những tia bức xạ có hại cho con người và sức khoẻ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nhiệt độ không khí càng cao, lượng hơi nước chứa được ...

5

Lihat jawaban (2)