Square root
VBT
Calculator
magnet

Ksortuong K

04 tháng 1 2023 06:19

câu hỏi

nêu vị trí các nguyên tố kim loại, phi kim trong bảng hệ thống tuần hoàn

nêu vị trí các nguyên tố kim loại, phi kim trong bảng hệ thống tuần hoàn


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

04 tháng 1 2023 12:47

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần Bảng Tuần hoàn hóa học Bài giải chi tiết: Trong bảng tuần hoàn, nhóm IA, IIA, IIIA gồm hầu hết các nguyên tố là kim loại, nhóm VA, VIA, VIIA gồm hấu hết các nguyên tố là phi kim. Nhóm VIIIA gồm các khí hiếm Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp vs

3

Được xác nhận