Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

11 tháng 11 2022 12:53

câu hỏi

nêu vị trí của adj và adv trong câu so sánh

nêu vị trí của adj và adv trong câu so sánh


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

14 tháng 11 2022 07:38

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn T, Bài giải chi tiết: Trong câu so sánh hơn: Tính từ ngắn: sẽ sau V Tính từ dài: sau more Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.  Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I didn't realize how late it was and I didn't stop studying till after midnight. -> I didn't realize how late it was and I went

4

Được xác nhận