Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuan N

05 tháng 12 2019 13:33

câu hỏi

nêu ví dụ về tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất


0

2


Huỳnh M

06 tháng 12 2019 09:38

gió mưa lũ

Pon P

20 tháng 12 2019 12:04

. Ví dụ về tác động của ngoại lực đến địa hình trên bề mặt Trái Đất: - Sóng biển vỗ vào bờ tạo nên các hàm ếch ven bờ biển. - Gió thổi cát bay tạo thành những đụn cát ven biển

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

quá trình hoạt động của núi lửa

8

Lihat jawaban (1)