Square root
VBT
Calculator
magnet

Cao T

11 tháng 10 2020 14:06

câu hỏi

nêu ví dụ: cái mới thay thế cái cũ cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu


7

1


ᄑᄋ녛휴펼 ᄑ

20 tháng 10 2020 07:21

máy cắt thay thế cho việc cắt lúa bằng tay mình cũng đang áp dụng khoa học 4.0 nè bạn cũng là cái tiến bộ thay cho lạc hậu của ta

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

what your name

1

Lihat jawaban (1)