Square root
VBT
Calculator
magnet

Phanthithuhai P

30 tháng 9 2021 22:16

câu hỏi

nếu trong vài ngày cơ thể không được uống nước sẽ như thế nào


4

1


NGUYỄN T

02 tháng 10 2021 01:16

Da khô,Thiếu nc,Khát nc,trông sẽ già hơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cấu trúc ADN

5

Lihat jawaban (1)

một gen có tổng liên kết H =3875. Ỷên mạch 2 của gen có tỉ lệ A:T:G:X=3:2:3:4. Số nu mỗi loại trên mạch 2 của gen là

124

Được xác nhận