Square root
VBT
Calculator
magnet

Trương N

29 tháng 3 2020 07:08

câu hỏi

nêu trình tự của quá trình cây con mọc lên từ hạt


0

1


Nguyễn M

01 tháng 4 2020 05:14

hạt =mầm=cây=quả

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ai đẻ ra chg tar???🤮💩😎

0

Lihat jawaban (1)