Square root
VBT
Calculator
magnet

Linhhh L

18 tháng 4 2021 13:45

câu hỏi

Nêu thành tựu về văn học thời Lê Sơ , đánh giá về thành tựu ấy?


10

1


BipSayHi B

19 tháng 4 2021 13:42

+Văn học chữ Hán và chữ Nôm đều phát triển. Có nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập,… + Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc. Nhận xét: Văn học thời Lê sơ phát triển phong phú Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc. Theo dõi mình nhoa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai la nguoi lap ra nha tan

4

Lihat jawaban (1)