Square root
VBT
Calculator
magnet

Lan C

05 tháng 12 2019 11:41

câu hỏi

Nếu thích 1 người thì phải làm gì


1

3


Nguyễn T

06 tháng 12 2019 11:14

Có thể dùng các hành động để người đó biết là cậu thích họ như là nhìn thường xuyên hoặc nói thẳng ra cũng được

Phùng N

11 tháng 12 2019 13:52

gần gũi với người mà mink thích và nói nhiều truyện liên quan hơn

Van E

08 tháng 4 2020 03:37

nếu cậu thích họ cậu cũng có thể viết thư và dùng cử chỉ hành động của mình để nói cho họ biết

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cức thơm hay cúc thâm

34

Lihat jawaban (4)