Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai N

13 tháng 4 2021 11:45

câu hỏi

nếu thực vật biến mất thì điều gì sẽ xảy ra ?


6

2


Nguyễn H

19 tháng 4 2021 02:57

Lũ lụt sẽ kéo đến với lại hành tinh sẽ chết vì không có nguồn cung cấp ô - xi.

Hân H

25 tháng 4 2021 14:49

Thì các sinh vật sẽ không tồn tại đc.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 Hình dạng và kích thước của tế bào. Nhận xét về tế bào của th6ực vật. Nhận xét về kích thước các loại tế bào thực vật. Giúp mình với các bạn ơi

5

Lihat jawaban (3)

Tại sao khi đánh cây đi trồng ở chỗ khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn ?

17

Được xác nhận