Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

23 tháng 12 2019 10:21

câu hỏi

Nêu ít nhất 5 nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại?


0

1


L. Bùi

13 tháng 1 2020 07:23

Với câu hỏi này thì thầy sẽ cho em 1 vài gợi ý nhé: - Sự ra đời và phát triển của nền sản xuất mới - tư bản chủ nghĩa. Với hàng loạt các cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, hệ thống chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới. - Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, các nước thực dân phương Tây tiến hành đẩy mạnh xâm lược thuộc địa đối với các nước phương Đông. - Cuộc đấu tranh của công nhân ở các nước tư bản ngày càng mạnh mẽ. Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời. Các tổ chức quốc tế của công nhân được thành lập. - Văn học, nghệ thuật, khoa học - kĩ thuật thời kì này phát triển với hàng loạt các thành tựu lớn. - Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) diễn ra để lại nhiều hậu quả nặng nề cho nhân loại.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nhân dân Quảng Ngãi đã tham gia hưởng ứng phong trào Cần Vương trong những năm cuối Thế Kỉ XIX như thế nào! ~~ Mong sớm nhận được câu trả lời ạ!🤒~~

7

Lihat jawaban (1)