Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

17 tháng 1 2023 05:55

câu hỏi

nếu tích của 2 số nguyên là 1 số nguyên dương thì 2 số đó trái dấu nhau


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

28 tháng 1 2023 09:21

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Nguyễn T</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: Khẳng định này sai.<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 6<br>Bài giải chi tiết:<br>Khẳng định này sai.</p><p>Với a = 1 và b = 2 là hai số cùng dấu</p><p>=&gt; a.b = 2 là số nguyên dương<br>Kết luận: đáp án chính xác là Khẳng định này sai.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Nguyễn T
Đáp án cho câu hỏi của em là: Khẳng định này sai.

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 6
Bài giải chi tiết:
Khẳng định này sai.

Với a = 1 và b = 2 là hai số cùng dấu

=> a.b = 2 là số nguyên dương
Kết luận: đáp án chính xác là Khẳng định này sai.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

100-(-12+10)

5

Lihat jawaban (2)