Square root
VBT
Calculator
magnet

Trâm T

08 tháng 11 2020 06:37

câu hỏi

Nêu sự khác nhau về cấu tạo giữa thân cây non và thân câuy trưởng thành


5

1


G. Giang

21 tháng 11 2020 10:34

Cấu tạo trong của thân non : Không có Cấu tạo non của thân trưởng thành - Có tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ. - Có tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao cây trồng khác cây dại?

8

Lihat jawaban (2)

Có mấy loại rễ chính

12

Được xác nhận