Square root
VBT
Calculator
magnet

Tui Đ

27 tháng 11 2020 08:53

câu hỏi

Nêu sự khác nhau trong cách dinh dưỡng của trùng kiết lị và trùng sốt rét


5

1


Wither W

03 tháng 12 2020 14:52

trùng sốt rét lấy dinh dưỡng từ trong hồng cầu còn trùng kiết lỵ nuốt chửng tế bào hồng cầu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

what your name =))

12

Lihat jawaban (5)