Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

04 tháng 4 2020 11:07

câu hỏi

Nêu sự khác nhau của kì trung gian ở tế bào hồng cầu, tế bào thần kinh ,tế bào gan tế bào sinh trứng,


3

1


Lương T

09 tháng 4 2020 04:17

tế bào hồng cầu : không có kì trung gian tế bào thần kinh: kì trung gian diễn ra suốt đời sống . tế bào gan : xảy ra 2 lần trong 1 năm tế bào sinh trứng : chỉ diễn ra một lần

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có 10 tế bào nguyên phân một số đợt bằng nhau, môi trường nội bào cung cấp 560 NST đơn. tổng số NST trong các tế bào con là 640. Bộ NST lưỡng bội của loài nói trên là ?

0

Lihat jawaban (1)