Square root
VBT
Calculator
magnet

Tran H

14 tháng 4 2020 02:44

câu hỏi

nếu ra đường gặp 1 người ăn xin thì bạn sẽ làm gì


11

23


Tran H

15 tháng 4 2020 03:55

giúp đỡ họ mới đúng

Phan Đ

15 tháng 4 2020 09:02

Giúp họ như chị tớ có một tấm lòng nhan hậu Thứ 3 chị tớ đi học mang theo bánh mì và sữa thì gặp ông lão mù ăn xin chị tớ thương tình mà chị chỉ có bánh mí và sữa chị tớ đưa cho ông và nói: -ông cầm gói bánh mì và sữa cho đỡ đói và cháu chúc ông lấy lại được đôi mắt sáng và qua cơn nghèo đói này. Ông lão mù nói tiếng khản đặc: -cá...cám ơ...ơn ch...cháu

Trần D

15 tháng 4 2020 03:19

giúp đỡ họ

Phan P

15 tháng 4 2020 08:38

Mình sẽ giúp đỡ cho họ .

Nguyễn Đ

20 tháng 4 2020 05:48

giup nguoi la cho can cau ca chu khong phai cho ca, minh se dua ho den don cong an

Đức T

21 tháng 4 2020 03:16

giúp đỡ họ🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Lê A

16 tháng 4 2020 03:29

Tôi giống như mọi người

Baouyen B

16 tháng 4 2020 06:53

Giúp họ khi họ khó khăn

Baouyen B

17 tháng 4 2020 01:22

Tôi cũng giống như mọi người đây

Cao H

18 tháng 4 2020 02:08

giup do họ

Phạm G

14 tháng 4 2020 23:35

cho họ tiền

Minh D

15 tháng 4 2020 03:41

cho tiền

Tran H

16 tháng 4 2020 13:38

Sao lại giết họ ?

Khôi_boy K

17 tháng 4 2020 00:58

về nhà thử ăn xin xem sao?

Baouyen B

17 tháng 4 2020 14:24

Cho họ tien💶💶💶💶💶💷💸💸💸💳💵💵💸💰💶🧰💷💰💰💸💎💵💳💸💳🛢💰💷🧰💶💷🧯💶💷💰💳💳💸💴💴💰💵💸💳💵💰💴💷💴💷💰💵💸💳💳💸💵🪔

Chau T

19 tháng 4 2020 01:52

cho họ tiền và giúp đỡ họ 🤑🤑🤑💵💴💵💴💵💴💶💷💶💷💶💷💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💴💵💴💶💶💷💷💴💴💶💳👞💼👔🕶️🏘️

Pham H

19 tháng 4 2020 12:37

Cho ho tiên

Khánh H

20 tháng 4 2020 01:28

cho họ tiền 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑

Hân H

22 tháng 8 2020 02:57

Giúp họ nếu như Ko phải người xấu 🦹‍♀️

Nông M

03 tháng 10 2020 03:29

khong can dau

Winterchill W

08 tháng 10 2020 01:20

giúp họ

Đô T

02 tháng 12 2020 16:41

giúp họ.

Khanh C

05 tháng 12 2020 05:48

giúp họ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có ai muốn con vi rút corona bây đi chỗ khác hoặc biến mất trên thế giới này giống mình ko?

20

Lihat jawaban (11)