Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan V

27 tháng 12 2019 02:44

câu hỏi

Nêu những thành tựu về văn hóa,kinh tế,trung quốc thời phong kiến


0

1


Chu T

30 tháng 12 2019 15:04

-Tư tưởng: Nho giáo đã trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến -Văn hóa: Có nhiều nhà thơ, nhà văn nổi tiếng như Lí Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị,... +Thi Nại Am vs bộ tiểu thuyết Thủy Hử +La Quán Trung vs Tam quốc diễn nghĩa +Ngô Thừa Ân vs Tây du kí +Tào Huyết Cần vs Hồng Lâu Mộng +Bộ Sử kí của Tư Mã Thiên là tác phẩm sử học có từ thời Đường +Nhiều bộ sử đồ sộ khác như Hán thư, Đường thư, Minh sử,... -Khoa học - kĩ thuật: Có nhiều phát minh quan trọng như giấy viết, la bàn, nghề in, thuốc súng,... +Những vật dụng cho cuộc sống bình thường như đồ gốm, sứ, vải, lụa,... +Kĩ thuật đóng thuyền có bánh lái và buồm nhiều lớp, kĩ nghệ luyện sắt, khai thác dầu mỏ và khí đốt,..

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mọi người ơi,giúp mình với,đang cần gấp Hãy điền vào chỗ trống câu nói của Quang Trung "Nay ăn tết.......trước,đến.......,ngày.....vào ......sẽ mở tiệc lớn.

7

Lihat jawaban (1)