Square root
VBT
Calculator
magnet

Van D

19 tháng 11 2019 08:33

câu hỏi

Nêu những thành tựu trong công xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô


0

1


Y. Như

21 tháng 11 2019 10:44

- 1936: tính theo sản lượng công nghiệp, Liên Xô đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới sau Mĩ. - Hoàn thành tập thế hoá nông nghiệp. Đưa 93% số nông hộ và trên 90% diện tích canh tác vào ngành nông nghiệp tập thế hoá. Cơ giới hoá cơ sở vật chất kĩ thuật => quy mô sản xuất lớn - Phổ cập giáo dục THCS ở các thành phố, thanh toán nạn mù chữ - Xã hội: xoá bỏ giai cấp bóc lột. Trong xã hội Liên Xô chỉ có giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tập thể và giới trí thức - Ngoại giao: 1933 Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

suy nghĩ về cuộc chiến tranh thế giới thứ hai

0

Lihat jawaban (2)