Square root
VBT
Calculator
magnet

Vi V

25 tháng 12 2019 11:50

câu hỏi

nêu những nguyên nhân thắng lợicuar ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên. theo em nguyên nhân nào là quan trọng nhất


0

1


L. Bùi

13 tháng 1 2020 06:45

Với câu hỏi này Bạch có thể xem lại trong video Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Pháp thời lê sơ có điểm nào giống và khác luật pháp thời Lý Trần

1

Được xác nhận

Trình bày những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong việc xây dựng bộ máy nhà nước và pháp luật

0

Lihat jawaban (1)