Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan D

02 tháng 8 2020 14:34

câu hỏi

Nếu như người lạ bảo ra đây chú cho kẹo thì mình sẽ làm j


17

7


Nguyễn H

07 tháng 8 2020 10:29

Mình bảo bố mẹ con ko cho nói chuyện với người lạ rồi chạy đi đến nơi đông người là cách giải quyết tốt nhất đấy

Phan D

08 tháng 8 2020 06:10

Mình thì bảo bố mẹ con làm 👮🏻‍♀️👮🏻‍♂️ đấy

Diệp P

09 tháng 8 2020 04:02

mình sẽ gọi điện thoại cho bố mẹ mình còn bố mẹ ở nhà thì mình sẽ bảo với bố mẹ mình

Puppy C

15 tháng 3 2021 10:28

chửi thẳng dô mặt nó kêu anh chị em ra đánh nó trận xong mới kêu người ta nói: -có bắt có xong nó vừa bị đánh vừa bị người lớn đánh nữa nên mấy bọn bắt cóc nghe đây đừng vào con nít nghe chưa!!!!!!!!👍🏼👍🏼😡😡😡😡😎😎😏😏😈😈👌🏻

Hạnh H

28 tháng 11 2020 13:59

Mình sẽ không tiếp xúc với người lạ và chạy đến nơi có nhiều người

Kiều N

11 tháng 6 2021 06:39

Thanh cậu làm thế lỡ mọi người không giúp

Phạm T

04 tháng 7 2021 13:42

mình sẽ nói chú ăn chước ik

Lê V

13 tháng 10 2021 04:50

tôi không phải trẻ con nhé💢👌

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trên đời này có siêu năng lực

3

Lihat jawaban (3)