Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan T

15 tháng 12 2020 11:16

câu hỏi

Nêu những biểu hiện cụ thể thể hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân nhà Trần ?


3

1


V. Nguyen

16 tháng 12 2020 02:22

Không biết là em đang hỏi về cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần thứ mấy nhỉ? cô gợi ý nhé. - Cả 3 lần, quân dân nhà Trần đều thực hiện "vườn không nhà trống", những gì có thể đem đi thì đem theo, không đem được thì tiêu hủy, vì vậy mà quân giặc mặc dù chiếm được kinh thành nhưng không biết phải làm sao vì cả thành đều trống vắng. - Trong lần thứ hai (năm 1258), trong hội nghị Diên Hồng, các bô lão đều đồng thanh hô "đánh", quân lính còn thích vào cánh tay hai chữ "Sát Thát".

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Pháp thời lê sơ có điểm nào giống và khác luật pháp thời Lý Trần

1

Được xác nhận