Square root
VBT
Calculator
magnet

Đàm G

27 tháng 12 2019 13:18

câu hỏi

nêu những biện pháp chống tiếng ồn


0

1


Tống H

29 tháng 12 2019 08:52

1. trồng cây xanh, để khi âm truyền đi thì gặp lá cây phản xạ ra nhiều hướng khác nhau 2. phủ rèm nhung, đóng bớt cửa lại để ngăn bớt âm truyền đến

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho mik hỏi như thế nào là tác dụng của dòng điện

7

Lihat jawaban (1)