Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh V

23 tháng 10 2020 15:27

câu hỏi

Nêu nhận xét về bộ máy nhà nước thời Lý?


9

1


Mnhi M

26 tháng 10 2020 04:00

XH thời này có 3 tầng lớp: -Thống trị: vua, quan, nhà sư. -Bị trị: địa chủ, nông dân, thợ thủ công, thương nhân -Tầng lớp nô tì => XH chưa phân hóa sâu sắc giàu nghèo dù đã phân thành 3 tầng lớp

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao vua Quang Trung lại qua đời trong lúc đất nước chưa bình yên

13

Lihat jawaban (2)