Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ G

08 tháng 4 2020 17:04

câu hỏi

nếu như một người bạn yêu thương nhất sẽ mất đi thì bạn làm gì


2

9


Alice A

09 tháng 4 2020 05:34

Hãy khóc đi. Nhưng mik cx pải mạnh mẽ lên, người mất sẽ ko bao h sống lại, hãy sống cho hiện tại.

Hoàng T

09 tháng 4 2020 03:08

khóc nức nở lên vì đó là người mình yêu thương nhất mà !😭

Lê Đ

09 tháng 4 2020 03:49

nếu người mình thương nhất là ba mẹ ông bà hay họ hàng gia đình thì còn khóc, chứ nếu là hàng xóm thì... không biết.

Hoan T

13 tháng 4 2020 16:30

Cười như chuện này đã qua

Hoan T

13 tháng 4 2020 16:33

Cười trong tim khi đang rất đau 🤗😫

Phan Đ

15 tháng 4 2020 08:41

Đừng nhắc chuyện đó làm tim mình đau khổ chỉ vì mình ko quan tâm đến ông ngoại nên vào ngày 27-2-2020 ông đã ra đi vĩnh viễn 😢😢😢😢

Alice A

22 tháng 4 2020 05:43

Tớ xin chia bùn với cậu. Nếu tớ là cậu chắc tớ phải khóc mất😭😭😭😭😢

Phan Đ

15 tháng 4 2020 09:17

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Mai N

15 tháng 4 2020 12:13

đau nhưng vẫn cười 🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃

Nguyễn T

19 tháng 9 2020 07:01

đau nhưng vẫn tiếp tục sống thật mạnh mẽ sống tiếp cho người bạn đó sống thật vui vẻ để người bạn đó dù ở đâu đi nữa nếu thấy được điều này ở ta người bạn đó cũng sẽ mỉm cười với ta

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

học gạo có nghĩa là học gì

4

Lihat jawaban (1)