Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

04 tháng 10 2022 08:54

câu hỏi

Nêu nguyên liệu, các công đoạn chính của quá trình sản xuất axit sunfuric


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 16:51

Được xác nhận

<p>Chào em Ly P,&nbsp;</p><p>Đây là câu hỏi thuộc hóa 9</p><p>Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau:&nbsp;</p><p>Nguyên liệu để sản xuất sản xuất axit sunfuric. là S ( hoặc quặng pirit) không khí và H2O</p><p>- sản xuất SO2 = cách đốt S trong không khí : S+ O2 ---&gt; SO2</p><p>- sản xuất SO3 = cách oxi hóa SO2 ( Chất xúc tác là V2O5 , nhiệt độ 450 độ C )&nbsp;</p><p>2SO2 + O2 ---&gt; 2SO3</p><p>- cho SO3 tác dụng với H2O sẽ ra được axit sunfuric ( H2SO4)</p><p>SO3 + H2O ---&gt; H2SO4</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Chào em Ly P, 

Đây là câu hỏi thuộc hóa 9

Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau: 

Nguyên liệu để sản xuất sản xuất axit sunfuric. là S ( hoặc quặng pirit) không khí và H2O

- sản xuất SO2 = cách đốt S trong không khí : S+ O2 ---> SO2

- sản xuất SO3 = cách oxi hóa SO2 ( Chất xúc tác là V2O5 , nhiệt độ 450 độ C ) 

2SO2 + O2 ---> 2SO3

- cho SO3 tác dụng với H2O sẽ ra được axit sunfuric ( H2SO4)

SO3 + H2O ---> H2SO4

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nhờ mọi người&lt;3

7

Được xác nhận

trong các chất sau, chất nào có hàm lượng cacbon nhiều nhất: C2H4O2, C2H6O3 ,C3H7CL ,C2Ag2.

1

Lihat jawaban (1)