Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

21 tháng 2 2020 08:59

câu hỏi

nêu nghĩa vụ của công dân Việt Nam với nhà nước CHXHCNVN


0

1


Nguyễn P

27 tháng 2 2020 11:06

nghĩa vụ của công dân nước việt nam là: phải cố gắng học tập để có ích cho xã hội phải nghe lời cha, mẹ và người lớn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

An và các bạn đua xe đạp ,bỗng nhiên An va phải bà cụ bán chè. Hỏi An sai hay bà cụ bán chè sai

2

Lihat jawaban (1)