Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô A

07 tháng 1 2020 14:11

câu hỏi

Nêu ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ.Vận dụng


0

1


Lê H

10 tháng 1 2020 13:58

Tỉ lệ bản đồ là tỉ số giữa khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách thực tế. Vận dụng: VD: 8cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực tế khi bản đồ có tỉ lệ 1:200000. - 1cm trên bản đồ ứng với: 8.200000= 1600000 (cm) = 1600 ( km ).

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tọa độ địa lí là gì

1

Lihat jawaban (1)