Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

11 tháng 1 2020 13:15

câu hỏi

Nếu đường kính hình tròn là 5m vậy bán kính là bao nhiêu ?


0

1


Phạm M

12 tháng 1 2020 05:08

2,5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

theo dõi mk đi, mình theo dõi lại 😃😃😃😃

9

Lihat jawaban (2)