Square root
VBT
Calculator
magnet

Dung N

23 tháng 12 2019 08:51

câu hỏi

nêu nét nghệ thuật đặc sắc của 2 câu thơ mặt trời xuống biển như hòn lửa sóng đã cài then đêm sập của


0

1


Thuong N

03 tháng 1 2020 14:32

bp tu từ so sánh nhân hóa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giọng điệu giàu tính khẩu ngữ, bất chấp gian khổ của người chiến sĩ được thể hiện qua dòng thơ nào A.Không có kính ừ thì có bụi B.Bụi phun tóc trắng như người già C. Nhìn thấy gió xoa vào mắt đắng D. Như xa như ùa vào buồng lái

0

Lihat jawaban (2)