Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

08 tháng 12 2019 13:47

câu hỏi

Nêu nội dung nghệ thuật khổ thơ đầu bài " Tiếng gà trưa"?


2

8


Quang C

09 tháng 12 2019 13:24

Điệp ngữ (nghe)

Quyên H

15 tháng 12 2019 02:18

Nghệ thuật điệp từ "nghe" ,ẩn dụ, gợi nhiều cảm giác, nhấn mạnh cảm xúc dào dạt, khiến tiêu tán sự mỏi mệt của người chiến sĩ

Thanh S

09 tháng 12 2019 08:24

điệp từ

Tu N

09 tháng 12 2019 12:34

diep tu vi

Huỳnh N

09 tháng 12 2019 14:48

Điệp ngữ

Ku B

26 tháng 3 2020 04:04

điệp từ

Phạm L

22 tháng 4 2020 11:18

đủng đỉnh láy hay ghép

Nguyễn B

07 tháng 1 2021 05:43

Điệp Từ Nghe . Bạn có cần Tác dụng hay là ko

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cảm nhận của em về khổ thơ cuối trong bài " Tiếng gà trưa " của Xuân Quỳnh

7

Được xác nhận