Square root
VBT
Calculator
magnet

Uyên P

22 tháng 12 2019 01:47

câu hỏi

nếu muốn viết văn dài thì phải làm sao?


0

2


Khuyên N

26 tháng 12 2019 13:22

thì phải mở bài :) gián

Khuyên N

26 tháng 12 2019 13:26

mik viết chưa hết để mik viết lại mở bài :) gián tiếp thân bài:) kể thật chi tiết và nhiều câu văn hay để làm cho bài văn dài kết bài :) nêu cảm nghĩ của mình và lời hứa thật hay và dài .

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chi tiết niêu cơm trong truyện Thạch Sanh có ý nghĩa gì?

22

Được xác nhận