Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc T

22 tháng 10 2019 01:57

câu hỏi

nếu muốn có đường thẳng song song phải có yếu tố này phải hok ak đồng vị. so le. trong cùng phía bằng 180 độ


0

1


Hanh N

23 tháng 10 2019 03:36

đúng vậy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên x, 1) 12+(5+x)=20

2

Được xác nhận