Square root
VBT
Calculator
magnet

Kanao K

01 tháng 5 2020 02:24

câu hỏi

nếu mẹ và bạn gái đang gặp nguy hiểm bạn sẽ cứu ai ?🏠🤔


0

2


Hoshimiya I

01 tháng 5 2020 10:50

mẹ vì mẹ là người đã sinh ra chúng ta nên chọn mẹ

Phương T

01 tháng 5 2020 07:30

cả hai

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chào! Nếu bạn gặp một tên lưu manh nó cầm dao bạn cầm một cái gậy mỏng thì bạn sẽ xử lý thế nào 😅😅🔪🏠🏠

6

Lihat jawaban (2)