Square root
VBT
Calculator
magnet

Duy N

07 tháng 12 2019 07:39

câu hỏi

nêu một số câu ca dao, tục ngữ,danh ngôn với nội dung hợp tác cùng phát triển;năng động sáng tạo.Nêu ý nghĩa và bài học kinh nghiệm cho bản thân qua các câu ca dao,tục ngữ,danh ngôn trên


0

1


Jena J

21 tháng 12 2019 07:17

_ năng động sáng tạo: + sáng tạo là chứng chỉ duy nhất của thiên tài + học một biết Mười + Non cao cũng có đường trèo Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi _Hợp tác cừng phát triển: +Một cây làm chẳng nên non , Ba cây chụm lại thành hòn núi cao. +Góp gió thành bão +Hợp quần gây sức mạnh.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tự chủ là gì ?

19

Lihat jawaban (2)