Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo V

10 tháng 3 2020 11:26

câu hỏi

nêu một số câu ca dao tục ngữ đề cao đạo đức trong gia đình


0

1


Hiền H

22 tháng 3 2020 16:58

Chào em, câu hỏi của em liên quan đến bài 12 Công dân với tình yêu, hôn nhân, gia đình trong chương trình GDCD 10. Em có thể tham khảo gợi ý dưới đây của cô: - Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ, kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. - Ngó lên nuộc lạt mái nhà, Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu. - Anh em nào phải người xa, Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân. Yêu nhau như thể tay chân, Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy. - Ơn cha nặng lắm ai ơi, Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang. - Cây khô chưa dễ mọc chồi, Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta, Non xanh bao tuổi mà già Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu. - Con người có tổ, có tông Như cây có cội, như sông có nguồn. - Anh em như chân với tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phương pháp luận biện chứng là phương pháp xem xét các sự vật hiện tượng trong mối liên hệ ràng buộc , tác động qua lại lẫn nhau và phát triển không ngừng . Đúng hay sai ? Giải thích và cho 02 ví dụ minh họa .

5

Lihat jawaban (1)