Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng Đ

03 tháng 11 2019 11:08

câu hỏi

nếu ở một mình nhà có người hõ cửa thì phải làm sao?🤔🤔🤔🤨


1

3


Nguyenthianhtruc N

21 tháng 12 2019 13:39

gọi điện cho bố mẹ về giải quyết hoặc gọi hàng xóm tới giúp đỡ

Trần T

04 tháng 11 2019 12:31

nếu ngừời lạ thì không nên mở cửa, còn ngừời quen thì mở cửa

Minh N

09 tháng 11 2019 09:09

tốt nhất chỉ mở cho cha mẹ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nếu có ai trêu người yêu của bạn thì bạn sẽ làm gì

24

Lihat jawaban (6)