Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

31 tháng 3 2020 08:18

câu hỏi

nếu mình bị mọi người cười nhạo thì mình nên làm gì ?🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔😱


0

1


Nguyễn T

31 tháng 3 2020 08:20

các bạn ơi giúp mình trả lời 😉😉

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nếu người lạ kêu bạn mở cửa cho người ta vào bạn nên làm gì?🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

5

Lihat jawaban (2)