Square root
VBT
Calculator
magnet

Gia B

17 tháng 12 2019 13:35

câu hỏi

Nếu Luân Đôn ở khu vực giờ gốc là 2 giờ thì ở Hà Nội ở khu vực giờ số 7 là mấy giờ ? Ở Hoa Kì khu vực giờ số 19 là mấy giờ ?


0

1


Phạm T

18 tháng 12 2019 12:24

Hà Nội là 9 giờ và Hoa Kì là 14 giờ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

các loại tỉ lệ bản đồ

2

Lihat jawaban (1)