Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê M

02 tháng 12 2019 13:01

câu hỏi

Nêu khái niệm về quang hợp


0

1


Phan N

09 tháng 12 2019 06:56

Quang hợp là quá trình cây nhờ có chất diệp lục sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí oxi.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao có lục lạp?

8

Lihat jawaban (1)