Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

12 tháng 4 2020 09:11

câu hỏi

Nếu gặp người lạ bạn nên làm gì??? Dễ phải ko😊😂😀


1

4


Alice A

13 tháng 4 2020 04:50

Tránh xa ngừoi đó

VU D

13 tháng 4 2020 03:21

Tránh xa người đó ra

Nguyễn T

24 tháng 4 2020 05:55

Đúng rồi đó

Hạnh H

09 tháng 11 2020 14:36

Chạy tới đám đông và cho họ biết rằng có người lạ cứ đi theo mình

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Động gì sợ nhất?

1

Lihat jawaban (1)