Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiền N

18 tháng 3 2021 02:38

câu hỏi

nêu diễn biến, kết quả, nguyên nhân của trận Chi Lăng - Xương Giang (10/1427)- khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng


5

5


Vy T

20 tháng 3 2021 02:13

-đầu tháng 10/1427, khoảng 15 vạn triệu binh từ TQ chia lm 2 đạo kéo vào nc ta. 1 đạo do Liễu Thăng chỉ huy.

Vy T

20 tháng 3 2021 02:14

ngày 8/10Liêu Thăng bị giết

Vy T

20 tháng 3 2021 02:18

phó tổng binh là Lương Minh lên thay,chấn chỉnh đội ngũ,tiến xuống Xương Giang.Trên động tiến quân,quân giặc liên tiếp bị phục kích, tiêu diệt 3 vạn tên,tổng binh Lương Minh bị giết tại trận,thượng thư bộ Binh Lý khánh phải tự tử.

Vy T

20 tháng 3 2021 02:20

Mấy vạn quân còn lại phải cố gắng lắm mới tới Xương Giang co cụm lại giữa cánh đồng,bị nghĩa quân từ nhiều hướng tấn công, gần 5 vạn tên bị tiêu diệt,số còn lại bị bắt sống.

Vy T

20 tháng 3 2021 02:22

Ngày 3/1/1428 toán quân cuối cùng của Vương Thông,rút khỏi nc ta.Đất nc sách bóng quân thù.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Lập bảng thống kê về giáo, khao học kĩ thuật ở nước ta từ thế kỉ XVIII đến thế kỉ XĨ mọi người giải giùm em

2

Lihat jawaban (1)