Square root
VBT
Calculator
magnet

Sa H

27 tháng 12 2019 13:23

câu hỏi

nêu diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần? vì sao cuộc kháng chiến thắng lợi nhanh chóng? Sự thắng lợi đó thể hiện điều gì?


0

1


Nguyễn B

04 tháng 1 2020 13:32

năm 218TCN, vua Tần sai quân đánh xuống phía Nam để mở rộng bờ cõi.Sau 4năm chinh chiến,puân Tần đánh xuống phía Bắc Văn Lang của nước ta nơi ng Tây Âu Lạc Việt sinh sống vốn có truyền thống gần gũi với nhau từ lâu đời.Cuộc kháng chiến bùng nổ, thủ lĩnh ng Tây Âu bị giết nhưng cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục. Họ bầu ng tuấn kiệt tên là Thục phán lên làm chủ tướng.Sau 6năm chinh chiến ,họ giết đc Hiệu úy Đồ thư,kháng chiến thắng lợi.Thục phán lên ngôi, lấy hiệu là An Dương Vương. Cuộc kháng chiến kết thúc nhanh chóng vì toàn thể 2bộ lạc đều đoàn kết, thống nhất 1 lòng đánh đuổi quân thù.Điều đó thể hiện sự đoàn kết và yêu nước của nhân dân ta

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thành tựu văn hóa nổi bật của Cham-pa là gì?

11

Lihat jawaban (1)