Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn C

04 tháng 12 2019 23:13

câu hỏi

nêu cấu tạo và chức năng của tế bào


1

1


Cố T

18 tháng 3 2020 02:23

* Cấu tạo của tế bào: và chức năng + Màng sinh chất: giúp tế bào thực hiện trao đổi chất. + Chất tế bào: - Tổng hợp và vận chuyển các chất. - Nơi tổng hợp Protein. - Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng. - Thu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm. - Tham gia quá trình phân chia tế bào. + Nhân (tế bào): - Là cấu trúc quy định sự hình thành Protein, có vai trò quyết định trong di truyền. - Tổng hợp ARN ribôxôm (rARN).

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vì sao trẻ em bị suy dinh dưỡng ở những nước đang phát triển thường chiếm tỉ lệ cao?

0

Lihat jawaban (1)